Bardzo często zdarza się, szczególnie przy wykonywaniu większych projektów budowlanych, że umowa przewiduje prace trwające kilka miesięcy. Jeżeli...