Zastosowanie przewiertów horyzontalnych

Opublikowano dnia przez admin

Czym są horyzontalne przewierty sterowane? Jak pomagają one w obecnych projektach budowlanych? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie w dalszej części artykułu poświęconemu alternatywnej technologii prowadzenia wykopów, znacznie mniej inwazyjnej w podłoże, niż w przypadku standardowych metod odkrywczych.
Przewierty sterowane polegają na wykonaniu dziury, tak zwanego tunelu, którym poprowadzone zostaną wszelkie elementy pod powierzchnią ziemi. Metoda ta jest znana również pod nazwą przewiertów HDD, a sam skrót z języka angielskiego znaczy Horizontal Directional Drilling. Wykonuje się je za pomocą specjalnie przygotowanych urządzeń będących wiertnicami. Na wiertnicy montowana jest sonda, odpowiedzialna za monitorowanie całego procesu przewiertu oraz kierowanie wiertłem. W ten sposób możliwe jest sterowanie kierunkiem przewiertu w przypadku napotkania na drodze wiertnicy przeszkód w postaci kawałków gruzu, trudnego podłoża czy innych, utrudniających zakończenie operacji sukcesem elementów.

Dokładne wyliczenia
Za pomocą dokładnych obliczeń oraz precyzyjności dostępnych obecnie urządzeń możliwe jest dokładne wyliczenie miejsca kończącego przewiert – ma to ogromne znaczenie w przypadku wykonywania przewiertów na terenach zabudowanych lub pokrytych bujną roślinnością, gdyż nie narusza wskazówek i wytycznych określonych przez biura projektowe.
Dodatkowymi zaletami horyzontalnych przewiertów sterowanych jest krótki czas realizacji oraz mała ingerencja w strukturę podłoża, co również jest dobrym rozwiązaniem biorąc pod uwagę chronione tereny zielone. Przez stosowanie przewiertów sterowanych nie trzeba także wstrzymywać ruchu oraz wyłączać z użytku danych terenów zurbanizowanych.

Dodaj opinię